.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانانشای طنز یک داعشی با قلم خون!!  آنچه می خوانید بخشی از انشای یک عدد داعشی دست به قلم است که با خون نوشته شده است: بنام خليفه خون و خنجر و…

امروز جمعه 28 مهر 1396