.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاناخیرا یک لوح 4 هزار ساله متعلق به بین النهرین(کشور عراق کنونی) توسط محققان رمز گشایی شده است. نتایج حاصل جزئیاتی جدیدی را درباره کشتی نوح در…

امروز چهارشنبه 29 دی 1395