.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانیک دختر ۱۴ ساله زیبا در اقدامی عجیب دست به خودکشی زد و این کشور را دچار جنجال کرد.کاربران اینترنتی با نادیده گرفتن او باعث مرگ این دختر شدند……

امروز پنجشنبه 27 مهر 1396