.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانبخونید و بخندید: صبحگاه: فرمانده: پس این سربازه‌ها (بجای واژه سرباز برای خانمها باید بگوییم سربازه !) کجان؟ معاون: قربان همه تا صبح بیدار بودن…

امروز پنجشنبه 27 مهر 1396