.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانسوزشی که پس از خوردن فلفل حس می کنید، به خاطر ترکیبات شیمیایی به نام کاپسایسینوئیدها است. این مواد بی بو و بی رایحه در گوشت سفید درون فلفل قرار…

امروز دوشنبه 01 آبان 1396